Sekretess

Uppgifter som samlas in sparas inte för reklam utskick utan endast för målgruppsanalys och lärdom. Endast de uppgifter kunden lämnar vid bokning sparas och då endast för fakturalagen.